Przejdź do treści

Cmentarz parafialny.

Została opracowana mapa naszego cmentarza wraz z inwentaryzacją grobów i osób pochowanych, która dostępna jest po kliknięciu w poniższy obrazek. Prosimy o dokładne zweryfikowanie danych grobów i osób pochowanych. Wszelkie braki i błędy prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub na podany poniżej numer telefonu.

Zgodnie z prawem cmentarnym każdy grobowiec i grób musi posiadać żyjącego dysponenta / opiekuna. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy posiadają groby lub grobowce na cmentarzu o wypełnienie deklaracji dysponenta grobu lub oświadczenia o rezygnacji z miejsca oraz dostarczenie ich do kancelarii parafialnej w wyznaczonych poniżej godzinach. Przy składaniu deklaracji należy mieć przy sobie potwierdzenie dzierżawy miejsca (dokument do wglądu). Numer grobu musi zgadzać się z mapą umieszczoną na poniższej stronie. Deklaracje dostępna jest poniżej w załączniku. W razie wątpliwości, pytań lub kłopotu z wypełnieniem deklaracji służymy pomocą pod podanym nr telefonu lub w czasie dyżuru w kancelarii parafialnej.

 Wypełnioną deklarację wraz z kopią potwierdzenia dzierżawy można też wysłać listem poleconym na adres Parafii z dopiskiem „Administracja cmentarza” lub w formie emaila na adres cmentarzmakow@gmail.com

Do dnia 12 maja br. zostało złożone 2293 z 3509 deklaracji. Groby które nie mają złożonej deklaracji zostaną oznaczone tabliczką informacyjną z prośbą o kontakt z administratorem cmentarza.

Kontakt telefoniczny lub email od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy!!!

tel. 530 166 673

email: cmentarzmakow@gmail.com

W załączniku dostępny jest regulamin cmentarza prosimy o zapoznanie się z nim.

Skip to content