Przejdź do treści

Dzień nauczyciela

Nauczyciele u najlepszego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa

W Dniu Edukacji Narodowej, 14. października br., Dyrektorzy, nauczyciele i katecheci z makowskich szkół, nauczyciele emerytowani oraz pracownicy obsługi, zgromadzili się na wieczornej Mszy Świętej w naszym Sanktuarium, aby podziękować Panu Bogu za dotychczasowe łaski i prosić o zdrowie oraz Jego błogosławieństwo w pracy zawodowej oraz w osobistym życiu. Mszę świętą, w koncelebrze 3 kapłanów, odprawił ks. Proboszcz Tadeusz Różałowski, natomiast Liturgię Słowa poprowadzili przedstawiciele z makowskiego Zespołu Szkół. W krótkim słowie na zakończenie Eucharystii, ks. Proboszcz nawiązał do aktualnych wyzwań pracowników oświaty, podkreślił wielkie znaczenie ich pracy i zaangażowania w wychowanie młodego pokolenia oraz złożył serdeczne życzenia. Po spotkaniu liturgicznym przy Stole Pańskim – gospodarz naszej parafii i pierwszy katecheta – zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczyste spotkanie przy domowym stole, w serdecznej atmosferze. W tym gronie nie zabrakło również makowskiego burmistrza p. Stanisława Pawlika, któremu szkoły są bardzo bliskie, bo obecnie nimi zarządza, a kiedyś był ich pracownikiem i dyrektorem.

Skip to content