Przejdź do treści

Projekt „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA”

Małopolski projekt przygotowujący uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Jest on kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Uczniowie makowskiego Gimnazjum, pod kierunkiem katechetki Danuty Łopuch, już po raz trzeci przystąpili do realizacji tego projektu. W roku 2007 napisali i zrealizowali szkolny projekt pod hasłem „Zauważ dziecko”. Wychodząc naprzeciw zaobserwowanym problemom, skoncentrowali swoją działalność na zapewnieniu wyżywienia i przyborów szkolnych dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach oraz na zachęceniu młodzieży do organizowania w mądry sposób zajęć w czasie wolnym. Drogą do osiągnięcia wytyczonych celów były akcje zaplanowane na terenie szkoły, miasta i parafii. Ofiary na obiady dla uczniów gromadzili podczas kwesty przed kościołem i podczas akcji „Obiad” w makowskich sklepach. Podręczniki i wyprawki szkolne dla potrzebujących były efektem akcji „Zeszyt” i loterii fantowej. Tydzień Miłosierdzia został uczczony kolejną edycją akcji „Kilo”, która pomogła przygotować paczki żywnościowe dla rodzin o minimalnych dochodach. Akcjom charytatywnym towarzyszyły także działania edukacyjne takie jak: warsztaty dla wszystkich  uczniów Gimnazjum pt. „Gospodarowanie czasem”, ulotki i gazetki informacyjne oraz akcja „Gimnazjaliści czytają dzieciom”. Działania makowskich Gimnazjalistów zostały zauważone i docenione. Najpierw zostali laureatami prezentacji rejonowych w Wadowicach, a potem uhonorowani II miejscem w województwie.

W roku 2008 powstał kolejny szkolny projekt pt. „Na przekór chorobie”. Tym razem jego adresatami byli ludzie chorzy z naszego miasta oraz pacjenci szpitala w Makowie Podhalańskim i w Suchej Beskidzkiej. Dwudziestu kolejnych wolontariuszy zaplanowało, przygotowało i przeprowadziło kilka akcji mających na celu wypełnienie czasu osobom chorym i samotnym, pomoc w codziennych zajęciach, umilenie przykrego pobytu w szpitalu, zgromadzenie środków materialnych na zakup leków dla trędowatych w Indiach oraz wsparcie modlitewne dla chorych. W trakcie realizacji projektu uczniowie poznali 68 osób chorych, których imiona zapisali na dużej kartonowej świecy. Wisiała ona na tablicy w gimnazjalnej pracowni katechetycznej i raz w tygodniu, każda klasa odmawiała dziesiątek różańca w ich intencji. W sumie wszyscy uczniowie odmówili ponad 37 tysięcy „Zdrowasiek”. Inne przeprowadzone akcje to: „Czekoladowy uśmiech”, „Bajka przywraca radość”, „Grosz dla trędowatych”, „Anioł Stróż dla chorego” i „Na wolontariusza można liczyć”. W ich realizacji brali udział wszyscy uczniowie naszego Zespołu Szkół przynosząc czekolady na Dzień Dziecka i bajki dla małych pacjentów suskiego szpitala, figurki aniołków dla pacjentów oddziału opieki paliatywnej w szpitalu makowskim oraz grosiki dla trędowatych, których zebrano 40 tysięcy, czyli 400 złotych. Również i ten projekt zyskał uznanie w oczach jury i uczniowie zostali zaproszeni na przegląd rejonowy, który odbył się 6. listopada 2008r., w Wadowicach. Wzruszająca prezentacja została zakwalifikowana do przeglądu wojewódzkiego w Łagiewnikach. Tam, spośród 185 projektów wyłoniono dziewięciu laureatów i pięciu laureatów nagrody głównej, którą była pielgrzymka do Rzymu, do grobu Papieża Jana Pawła II.

Nasza szkoła została wyróżniona jako jedna z piętnastu w województwie. Jak mówią sami uczniowie – „Był to nasz ogromny sukces – nie dlatego, że otrzymaliśmy wspaniały dyplom i nagrody, ale dlatego, że dając serce innym – sami otrzymaliśmy jeszcze więcej. Otwarły się nam oczy na świat choroby, niemocy, bólu, cierpienia i śmierci, nauczyliśmy się pokory i przewartościowaliśmy swoje hierarchie, przeżyliśmy pasmo wzruszeń i refleksji nad życiem, służbą i miłością, kształtowaliśmy postawę odpowiedzialności za innych i chrześcijańskiej bezinteresowności.”

 

Podczas ferii zimowych ogłoszono trzecią edycję projektu. Tym razem zgłosiło się tak wielu uczniów, że musimy zorganizować 2 grupy, które tworzą plan kolejnych działań pod hasłem „Otaczamy troską człowieka”.

 

Skip to content