Przejdź do treści

REKOLEKCJE CZCICIELI KRWI CHRYSTUSA

Dnia 2.07.2016 roku Czciciele Krwi Chrystusa przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim  uczestniczyli w jednodniowych rekolekcjach wspólnotowych. Tematem rekolekcji było „Miłosierdzie Boże przez Krew Chrystusa”, które poprowadzili  ks. Daniel Mokwa ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie oraz s. Krystyna Kusak ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Podczas pierwszej konferencji ks. Daniel wyjaśniał nam, co znaczy, że Jezus ukochał nas aż do Krwi.  Opowiedział o tym w jaki sposób współcześnie możemy odkrywać miłość Ojca do całego „stworzenia”. Misjonarz przypomniał także,  że Bóg pozwolił na to, aby jego najdroższy Syn przelał za nas swą krew, i to aż do ostatniej kropli. Ksiądz Daniel podkreślił kilka istotnych zasad:

-Mamy kochać, i jako pierwsi, robić miłosierny  krok w stronę bliźniego.

-Mamy kochać wszystkich bez wyjątku, choć każdego inaczej.

-Mamy kochać aż do krwi, dosłownie i w przenośni. Prawdziwa miłość musi boleć.

Właśnie taka jest miłość Boga Ojca do każdego człowieka. Jako pierwszy nas ukochał, wszystkich bez wyjątku. Pozwolił, aby krew Jego Syna odkupiła całą ludzkość z grzechu.

Wszystkie rozważania, podjęte na spotkaniu, oparte były na fragmentach Pisma Świętego oraz dzienniczku  Św. Faustyny.

Następnie s. Krystyna Kusak mówiła nam o miłości i miłosierdziu, którymi Św. Maria De Mattias żyła wpatrzona w swego oblubieńca na krzyżu. Życie swoje poświęciła dla ratowania dusz, pragnąc, aby żadna kropla Krwi Pana Jezusa nie była przelana nadaremnie.

Podczas drugiej konferencji ks. Daniel objaśniał nam tajemnice Koronki do Krwi Chrystusa. Różaniec, czy to Maryjny czy do Krwi ma moc, ponieważ we wszystkich tajemnicach zawarte jest życie Pana Jezusa i Jego Matki. Gdy modlitwę sercem łączymy z rozważaniem  różańca do Krwi Chrystusa to, przyczyniamy się do tego, że Krew Chrystusa nie płynie nadaremnie.

Po konferencjach przyszedł czas na spotkanie z Panem Jezusem, podczas adoracji Najświetrzego Sakramentu w naszym Kościele. Uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, podczas której ks. Daniel wygłosił homilię na temat obecności Krwi Chrystusa we współczesnym świecie. Wielką radością była udzielona nam Komunia Święta pod postaciami Ciała i Krwi Pana Jezusa.

Rekolekcje, które przeżyliśmy w miesiącu lipcu  poświęconym czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa, a także w Roku Miłosierdzia, były dla nas lekcją, jak mamy stawać się apostołami miłości i miłosierdzia. Dla wielu osób tematy konferencji mogłyby wydawać się oczywiste i znane. Jednak nasza wiara nie jest dana nam raz na zawsze. Dlatego koniecznym jest, aby co jakiś czas umacniać naszą wiarę i uzdrawiać miłość naszych serc poprzez udział w rekolekcjach czy innych spotkaniach formacyjnych.

Wystarczy jedno spojrzenie na Boską Krew, a wstrząśnie nami, że będziemy działać z gorliwością”

Niech słowa księdza Daniela, które wpisał do naszej kroniki będą dla nas inspiracją do refleksji oraz podsumowaniem tych wspaniałych rekolekcji.

Ewa

 

Skip to content