Przejdź do treści

Rekolekcje dla młodzieży

Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny rozpoczynamy rekolekcjami dla młodzieży. Przypadają one w okolicy liturgicznego wspomnienia św. Stanislawa Kostki – patrona młodzieży. tego roku modlitewne skupienie poprowadzi ks. neoprezbiter Jarosław Łabęda – nowy wikariusz makowskiej parafii.

Najważniejszą prawdą chrześcijaństwa jest wiara w Boga pełnego miłości.  Tą prawdę podkreślali apostołowie, szczególnie św. Jan, z mocą powtarzają to ich następcy, a wśród nich papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est. Młodzież, dorośli i dzieci, którzy zechcieli wziąć udział w rekolekcjach odkrywali głębie bożej miłości, tajemnicy odkupienia. Trwające trzy dni modlitewne skupienie było okazją do odnowienia w sobie cnoty miłości, było budzeniem wdzięczności za dary bożej miłości.

Skip to content