Przejdź do treści

Rodzina Kolpinga

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga. Każde takie stowarzyszenie chce widzieć potrzeby człowieka i mu pomagać w duchu chrześcijańskiego braterstwa. Głównym zadaniem Rodziny Kolpinga przy Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin w Makowie Podhalańskim jest troska o rodzinę, docenianie wartości i godności pracy oraz pomoc lokalnym społecznościom. Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na całym świecie na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia bezrobotnych, młodzieży i dzieci. Działania te opierają się na zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, że nie tylko chodzi o zaspokojenie najpilniejszych potrzeb, ale przede wszystkim wytworzenie w ludziach postawy zaangażowania się w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalanie ich inicjatywy i stwarzanie im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

 

Kolping na świecie
Błogosławiony Adolph Kolping
życiorys
modlitwa o kanonizację
galeria
Kolping w Makowie
Historia
Świetlica środowiskowa
Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD
Projekt „Równać szanse”
Zarząd Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim
Galeria
Download
Hymn Rodzin Kolpinga
Referat ks. prof. Kazimierza Hoły
1% dla Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga

 

***

 

Kolping na świecie

Rodzina Kolpinga istnieje w 61 krajach świata, na prawie wszystkich kontynentach (oprócz Australii). Rodziny zrzeszają się w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w każdym państwie (w Polsce główna siedziba mieści się w Krakowie), a Związki Centralne z różnych państw zrzeszone są w Międzynarodowym Dziele Kolpinga z siedzibą w Kolonii. Do Dzieła należy ponad 470 tysięcy osób. Jako wspólnota obejmująca swym zasięgiem cały świat Międzynarodowe Dzieło Kolpinga widzi swoją szczególną rolę w pielęgnowaniu i wspieraniu współpracy międzynarodowej i solidarności nie tylko pomiędzy członkami Dzieła z różnych krajów, ale również pomiędzy wszystkimi państwami świata.

 

***

 

Modlitwa o kanonizację bł. Adolpha Kolpinga

Wszechmogący, Wieczny Boże!

Ty dałeś nam błogosławionego Adolpha Kolpinga jako orędownika i wzór do naśladowania. Jego życie wypełnione było troską o młodzież zagrożoną zarówno pod względem religijnym, jak i bytowym, dla której był niestrudzonym duszpasterzem, ojcowskim doradcą, cierpliwym nauczycielem, wiernym przyjacielem i wzorem miłości do Twego Syna i do Kościoła.
Pragnął, aby rodzinę, społeczeństwo i pracę postrzegać w świetle naszej wiary. Wzajemną pomoc we wspólnocie rozumiał jako wyraz chrześcijańskiej miłości bliźniego, a Pismo Święte, sakramenty i modlitwa dawały mu siłę do tworzenia Dzieła ku Twojej chwale i dla pożytku ludzi.

Panie!

Ty zawsze powoływałeś ludzi do współpracy przy budowie Twojego Królestwa i dlatego prosimy Cię za przyczyną bł. Adolpha:
– pozwól nam współdziałać przy przezwyciężaniu ubóstwa, niesprawiedliwości i beznadziejności,
– dopomóż nam odważnie występować w obronie małżeństwa i rodziny,
– dozwól, abyśmy w Kościele i Międzynarodowym Dziele Kolpinga byli solą ziemi oraz światłem dla świata.

Boże!

Spełnij naszą nadzieję, by Adolph Kolping został włączony w poczet świętych czczonych w całym Kościele, we wszystkich narodach i językach.

Dozwól, abyśmy tak jak on mogli przez wiarę, nadzieję i miłość współpracować przy budowie Twego Królestwa na Ziemi.

O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Impimatur – Coloniae, die m. 26 Septembris 2003

Adolph Kolping

***

 

Kolping w Makowie

Historia

16 października 1994 roku ks. Kazimierz Hoła założył w Makowie Podhalańskim Rodzinę Kolpinga. Był on w tym czasie prezesem Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Makowska grupa była szóstą, którą zainicjował. Statut stowarzyszenia wzorował na niemieckim. Obecnie Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim podejmuje różnorakie działania, które mają na celu pomoc drugiemu człowiekowi:

→ formowanie dojrzałych katolików
organizacja kursów komputerowych i językowych (m. in. dla opiekunek wyjeżdżających za granicę),
odwiedziny chorych w szpitalach, domach, ośrodkach długoterminowej pomocy medycznej, w szpitalu geriatrycznym
przygotowanie Ogólnoświatowego Dnia Chorego w parafii (11 lutego) – Msza święta z sakramentem namaszczenia chorych
współpraca z MOPS-em i Caritasem (rozprowadzanie transz żywnościowych dla gminy pochodzących z nadwyżek unijnych PEAD)
zbiórka dla powodzian
udział w projektach – zorganizowanie warsztatów dziennikarskich
prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktyczna świetlica dla dzieci)
prowadzenie Biblioteki Parafialnej (szeroki wybór książek i filmów dla rodzin)

 

Misję Rodzin Kolpinga dobrze wyraża motto:

„Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom”.

 

Świetlica środowiskowa

„Świetlica środowiskowa u Kolpinga” skupia dzieci i młodzież, która pragnie w miłej serdecznej atmosferze spędzić popołudniowy czas. Do dyspozycji mają gry dydaktyczne, stolikowe, które pozwalają im na wyciszenie szkolnych emocji. Otrzymują pomoc w pokonywaniu trudności w odrabianiu zadań domowych. Wspólne rozmowy wpływają na ich samorozwój i uczą właściwego podejścia do nurtujących problemów oraz ukierunkowują ich spojrzenia na życie. W świetlicy działają różnorodne sekcje zainteresowań m.in. plastyczne, modelarskie, kulinarne, rzemiosła artystycznego, informatyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, sportowe. Organizowane są również wycieczki, pikniki, biwaki. Świetlica w Makowie Podhalańskim jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 19. Uczęszcza do niej około 30 dzieci, którym codziennie jest wydawany podwieczorek.

 

Europejski Program Pomocy Żywnościowej PEAD

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Makowie Podhalańskim przystąpiło do Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej (PEAD).  Program ten funkcjonuje w Polsce od 2004 roku, a w Unii Europejskiej od 1987 roku. W unijnych magazynach interwencyjnych gromadzone są zapasy pochodzące z nadwyżek produkcji rolnej. Z tych zapasów, produkty spożywcze przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym. Dzięki tym działaniom realnym stała się możliwość długoterminowego wsparcia produktami spożywczymi lokalnej społeczności. Praca ta opiera się na działalności „non-profit” – działalność bez zysku. Członkowie Stowarzyszenia, którym nie są obojętne problemy drugiego człowieka, dbają o właściwy transport, sprawną dystrybucję oraz całkowite rozliczenie  otrzymanego towaru.

 

Projekt „Równać szanse” finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

W ramach projektu „Koncertowe filmogranie” młodzież z makowskiego gimnazjum brała udział w szeregu spotkań i warsztatów mających na celu nauczenie się samodzielnej pracy twórczej i współdziałania w grupie dla stworzenia widowiska słowno-muzycznego. Aby nabyć te umiejętności, dzieci wspólnie odwiedziły Wrocław, Warszawę, Zakopane oraz nadmorską miejscowość Wicko, gdzie brały udział w warsztatach. W rezultacie, trzydziestoosobowa grupa młodzieży zorganizowała pokaz, który szeroka widownia mogła zobaczyć na estradzie w ramach obchodów Dni Makowa Podhalańskiego. Stowarzyszenie prowadziło projekt poprzez koordynatora i jest odpowiedzialne za prawidłowe rozliczenie czterdziestotysięcznej dotacji.

 

Zaświadczenie z programu "Równać szanse" 2011

 

Zarząd Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim

Prezes: ks. Dziekan Tadeusz Różałowski
Przewodnicząca: Bronisława Partyka
V-ce Przewodnicząca: Bożena Wojdyła
Sekretarz: Bogusława Listwan
Księgowa: Stanisława Kosma
Skarbnik: Anna Cebula
Komisja Rewizyjna: Jerzy Medlarz, Jan Świątko, Barbara Hoła

 

 

***


Download

Hymn Rodzin Kolpinga [*.pdf]

 

Zadania stowarzyszenia bł. Adolpha Kolpinga w świetle nauki Zalożyciela – referat ks. prof. Kazimierza Hoły [*.pdf] (referat z 1995 roku, pochodzi z archiwum pani Barbary Hoły, siostry Księdza Profesora)

 

***

 

1% dla Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga informuje o możliwości przekazania 1% podatku należnego od osób fizycznych.

Jeśli doceniasz wartość naszej pracy i chcesz wesprzeć nasze działania

→ wypełnij roczne zeznanie podatkowe PIT i oblicz ile wynosi 1%,
wpisz nazwę naszej organizacji i numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
złóż wypełniony PIT w Urzędzie Skarbowym

Informujemy także o możliwości wpłacenia darowizny na nasze konto 38 1020 1433 0000 1502 0040 9813 (Bank PKO BP SA; Oddział I w Wadowicach; ul. Lwowska 20; 34-200 Wadowice) na działalność statutową Stowarzyszenia oraz koszty związane z organizacją uroczystości 20-lecia naszego Stowarzyszenia. Przypada ona na dzień 16 października 2014 r. Za darowiznę z góry serdeczne Bóg zapłać!

 

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim jest pozarządową, katolicką organizacją społeczną o statusie pożytku publicznego, działającą od 1994 roku na rzecz potrzebujących.

Troszczymy się o osoby ubogie, chore i opuszczone. Pomagamy rozwiązywać codzienne problemy, przywracamy nadzieję, dajemy radość.
Współpracujemy ze świetlicą dla dzieci. Pomagamy wychować ludzi o otwartych umysłach i gorących sercach, wrażliwych na sprawy drugiego człowieka.
Prowadzimy Bibliotekę Parafialną, w której znajdują się książki i filmy dla całej rodziny.

 

Stowarzyszenie Rodziny Kolpinga
przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim

ul. Kościelna 14, 34-220 Maków Podhalański,
makow@kolping.pl
numer KRS 0000008558
Bank PKO BP o/Wadowice
38 1020 1433 0000 1502 0040 9813

 

Kolping to sposób na to, jak niewielu może pomóc tak wielu.

Skip to content