Przejdź do treści

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa – Sympozjum z okazji 200 lat zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa

Z okazji 200-lecia założenia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz 50-lecia Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa e Polsce, 12 grudnia 2015 roku w Częstochowie na Jasnej Górze odbyło się sympozjum pod hasłem „ Krew Chrystusa przynaglana nas”.

Sympozjum rozpoczęło się  Mszą Św.  o godz. 14.00 w Bazylice Jasnogórskjej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, a koncelebrowali m.in.: ks. dr William Nordenbrock, moderator generalny Misjonarzy Krwi Chrystusa i ks. Emanuele Lupi, wicemoderator generalny.

Cyt. Z homilii…” To właśnie z tej podstawowej prawdy wiary o naszym udziale w odkupieniu, które przedłuża się w Kościele Chrystusowym, wypływa najogólniejsza zasada naszej moralności chrześcijańskiej: obowiązek nowego życia w Chrystusie, albowiem to miłość Chrystusa przynagla nas do odpowiedzi na Jego miłość. My nie jesteśmy społecznością niewolników, my jesteśmy ludźmi wolnymi, którzy odczytując prawdę o Chrystusie, chcą odpowiedzieć na Jego miłość. Krew Jego ran zbawia nas i usprawiedliwia…

O godz. 15.30 Ks.Wojciech Czernatowicz CPPS -prowincjał rozpoczynając sympozjum w auli o.  Kordeckiego  przedstawił i przywitał gości oraz uczestników, którzy przybyli na to spotkanie: Abp Wacława Depo – metropolitę częstochowskiego, który przewodził Eucharystii w  Jasnogórskiej Bazylice, ks. Bp Damian Bryl z Poznania, ks. Williama Nordenbrock CPPS – moderatora generalnego  CPPS,  ks. Emanuelę Lupi CPPS wicemoderatora generalnego, s. Wiesławę Przybyło ASC, s. Bożenę Kulisz, przełożoną ASC, s. Gabrielę Wabic, generalną MSC, Misjonarzy Krwi Chrystusa, siostry Adoratorki i Misjonarki Krwi Chrystusa, ks. Eliasza z Chorwacji, wszystkich członków Wspólnoty i Stowarzyszenia Krwi Chrystusa i wszystkich pozostałych obecnych. W sympozjum tym oraz  na nocnym czuwaniu wzięła udział 16-osobowa grupa  Stowarzyszenia Krwi Chrystusa z Parafii Przemieniania Pańskiego w Makowie Podhalańskim.

W czasie sympozjum konferencje wygłosili:

„Rozwój chryzmatu Misjonarzy Krwi Chrystusa” – ks. Emanuele Lupi CPPS, wice moderator generalny

„Na chwałę Boskiej Krwi” – Maria De Mattias i Misjonarze Krwi Chrystusa  –Wiesława Przybyło ASC

„Pojednanie przez Krew Chrystusa” ks. William Nordenbrock CPPS – moderator

„Miłość Chrystusa przynagla nas” – bp Damian Bryl (Poznań)

Po podsumowaniu przez prowadzącego sympozjum ks. Łukasza Tarnowskiego CPPS, wszyscy zaproszeni goście oraz uczestnicy sympozjum udali się do Bazyliki Jasnogórskiej na modlitwę apelową, po której o godz.21.30 rozpoczęto nocne czuwanie. Rozważano podczas niego –„Charyzmat Krwi Chrystusa w moim życiu:  Bóg – Wspólnota – Misja”. W czasie modlitwy oraz pieśni śpiewanych przez młodzież, wszyscy wielbili Relikwię Krwi Chrystusa, którą to kapłan przechodząc pośród wiernych, udzielał błogosławieństwa. O północy odprawiona została kolejna uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Wojciecha Czernatowicza CPPS. Homilię wygłosił ks. Bogusław Witkowski CPPS. Po Mszy Świętej wspólnoty z różnych regionów Polski, prowadziły kolejne godziny czuwania. O godz. 4.00 czuwanie zakończyło się uroczystym błogosławieństwem.

Pośród wielu wygłoszonych konferencji tego sympozjum oraz podczas nocnego czuwania, najznakomitszymi słowami były wielokrotnie przytaczane słowa Św. Kaspra del Bufalo, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa, „Chciałbym mieć tysiąc języków, abym mógł na całym świecie głosić nabożeństwo i moc Krwi Chrystusa”. Można z całym przekonaniem powiedzieć, że życzenie Św. Kaspra nieustannie wypełnia się. Świadczą o tym wszyscy uczestnicy dzisiejszych uroczystości, a także wypełniona po brzegi delegacjami Stowarzyszeń i Wspólnot Krwi Chrystusa Jasnogórska Bazylika Królowej Polski.

 

 

Skip to content