Przejdź do treści

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 roku w Acuto k. Rzymu przez św. Marię de Mattias (1805 – 1866). Stowarzyszeni winni stosować Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim. Kto kocha Chrystusa, temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas. Dla nas wszystkich miłość wypływająca z serca i Krwawych Ran Zbawiciela nich stanie się źródłem pozytywnych bodźców, aby nadać sens i wartość swojemu życiu św. Maria de Mattias ukaże nam drogę, która pozwoli „wyzwolić się od wszystkich niepewności, frustracji, udręki” … uzdrowi „ze wszelkich ran duszy, dolegliwości ciała pozwoli odrodzić się i oczyścić we Krwi Baranka” Stowarzyszenie Krwi Chrystusa w parafii  Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim skupia trzynaście siedmioosobowych grup modlitewnych. Członkowie każdej grupy w ramach adoracji Krwi Chrystusa codziennie odmawiają po jednej tajemnicy koronki do Krwi Chrystusa łącząc się duchowo w ten sposób zostaje odmówiona cała koronka do Krwi Chrystusa, w której odmawia się 33 razy modlitwę „Ojcze nasz” (liczba lat Jezusa) podzieloną na 7 tajemnic. Każda tajemnica to wspomnienie chwil w których Jezus Chrystus przelewał za nas swoją Przenajdroższą Krew i modlitwa w różnych intencjach.

W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętą o godz 8.00 gromadzimy się w  Kaplicy św. Jana Pawła II, aby wspólnie odmawiać Koronkę do Krwi Chrystusa i wymieniać się tajemnicami. Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólną modlitwę!

Błogosławiona Krew Jezusowa!

Na wieki błogosławiona

 

Skip to content