Przejdź do treści

Wizyta duszpasterska

Ks. Proboszcz
28 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Polana, Działy, Jasnochowa, domy przynależne do ul. Wolności

29 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Zgudy, Deje, Snozy, Polana, Nowaki, Skupnie, Wilki

30 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Macakówka, Kudziówka, Zajdówka, Wicherkówka

4 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Czarnówka do Rampy

5 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Jurki, Bryndze, Koziany, Makowska Góra, Za Górą

8 I 2010(od godz. 9.00)
Os. Mędralowa, Sarnowa, domy przynależne do ul. Wolności

9 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Ostrysz, Sołki, ul. Żeromskiego

12 I 2010 (od godz. 11.00)
Ul. Wolności 53A – 102, ul. Lelewela i Łąkowa

13 I 2010 (od godz 11.00)
Os. Bogaczowa, Czajowa

15 I 2010 (od godz. 11.00)
Ul. Moniuszki, Kościuszki, Kopernika

16 I 2010 (od godz. 9.00)
Ul. Głowackiego, Jazy

19 I 2010 (od godz. 11.00)
Ul. 3 Maja 19A – 45

Ks. Grzegorz
29 XII 2009(od godz. 9.00)
Os. Pykowa, Stanaszkowa, domy przynależne do ul. Wolności

30 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Zagrody Na Kamieńcu, Boskówka, MIkutówka, Petkówka, Polakówka Dolna

2 I 2010(od godz. 9.00)
Os. Zarąbki Grzechyńskie, Szczepanówka, Cyganówka, os. Za Wodą

4 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Wątrobówka i Tatarówka

7 I 2010 (od godz. 14.00)
Ul. Lipowa, Sosnowa, Kochanowskiego, Rynek

8 I 2010 (od godz. 13.00)
Ul. Krzywa, Dąbrowskiego, Bema, Klonowa, Kwiatowa

13 I 2010 (od godz. 13.00)
Os. Tysiąclecia, blok 5

14 I 2010 (od godz. 14.00)
Ul. 3 Maja 19 – 1, 2 – 36, ul. Kolejowa

19 I 2010 (od godz. 12.00)
Os. Tysiąclecia, blok 12 i 13

20 I 2010 (od godz. 14.00)
Os. Tysiąclecia, blok 3

15 I 2010 (od godz. 14.00)
Os. Tysiąclecia, blok 6

Ks. Andrzej
28 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Głowicówka, Szpakówka, Zagrody Mędralowe, Mędralówka

30 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Pyrowa, Rabowa, domy przynależne do ul. Wolności

2 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Gorzałkówka, Pierogówka

4 I 2010 (od godz. 15.00)
Ul. Orzeszkowej, Sikorskiego, Wolności 11 – 31, 6 – 34

5 I 2010 (od godz. 15.00)
Os. Tysiąclecia, blok 14 oraz domy prywatne

7 I 2010 (od godz. 15.00)
Os. Tysiąclecia, blok 7

9 I 2010 (od godz. 9.00)
Bialka od rampy koło toru do os. Dudrakowa

12 I 2010 (od godz. 14.00)
Os. Tysiąclecia, bloki 1 i 2

13 I 2010 (od godz. 9.00)
Ul. 3 Maja 92 – 87, Mickiewicza, Jodłowa, Mostowa, oraz nowe bloki

16 I 2010 (od godz. 9.00)
Ul. Paderewskiego, Świerkowa, Pułaskiego, Poniatowskiego

18 I 2010 (od godz. 10.00)
Ul. Słoneczna, Sienkiewicza, Szpitalna, Kościelna

Ks. Sławomir

28 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Carhla, Drwale, Betleje, Zajdy, Łazy, Za Górą, Dwór

29 XII 2009 (od godz. 9.00)
Os. Sulkówka, Malikówka, Polakówka Górna, Witkówka, Tochówka, Działy, Bałosówka, Kowalówka

2 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Pawlicowa, CZajowa, Surletowa, domy przynależne do ul. Wolności

5 I 2010 (od godz. 9.00)
Białka os. Radwanówka, Sołtystwo do os. Sałapatkowa

8 I 2010 (godz. 15.30)
Ul. Wolności 51 – 35, 36 – 78

9 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Draby, ul. Modrzewiowa, os. Na Stoku

12 I 2010 (od godz. 10.00)
Os. Jedzinne, ul. Sportowa, Orkana, Partyzantów, Stary Rynek, Prusa, Konopnickiej

13 I 2010 (godz. 15.30)
Os. Tysiąclecia, blok 15

15 I 2010 (od godz. 9.00)
Ul. Żwirki i Wigury, Krasickiego, Piasta

16 I 2010 (od godz. 9.00)
Os. Tysiąclecia, blok 16

18 I 2010 (od godz. 10.00)
Os. Gieraty, Kurdasy, ul. Źródlana, Krtka

19 I 2010 (godz. 14.00)
Os. Tysiąclecia, blok 4

Skip to content