Przejdź do treści

Życzenia Świąteczne

„Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę,idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. (…) «Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich»”.

/Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę

 

Odkrycia na nowo godności Dziecka Bożego,

że jest się zagubioną owieczką, niczym nasz Praojciec Adam,

po którą Chrystus schodzi nawet w najstraszniejszą dolinę egzystencji.

Doświadczenia przebudzenia z wszelkiego snu

i Wyzwolenia z tego co przygniata, przytłacza i zasmuca.

Jesteśmy dziełem Jego rąk, dlatego nie jest możliwe,

Aby Ten, który pokonał śmierć i otworzył dostęp do nieba,

Nie darował tego wszystkiego także i nam!

Niech Zmartwychwstały Pan przenika drzwi naszych serc,

Niech karmi nas Swoim Ciałem i Krwią

Niech pozostanie z nami teraz i na wieki!

 

Duszpasterze Parafii Makowskiej

Tempus Paschalis, AD 2014

 

Skip to content