Przejdź do treści

Życzenia Wielkanocne A.D. 2024

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W tym radosnym dniu, który przynosi odnowienie i nadzieję, z całego serca składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ta wielka tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa napełni Wasze serca radością i pokojem, niech przyniesie światło i nadzieję na lepsze jutro.

Wielkanoc to czas, kiedy odrodzone życie triumfuje nad śmiercią, a miłość Boga objawia się w pełni. Niech ta niezwykła tajemnica przypomni nam o mocy Bożej miłości, która jest zawsze obecna w naszym życiu, prowadząc nas przez ciemności ku światłu.

Niech radość zmartwychwstania Chrystusa wypełni Wasze domy i serca, niechaj przyniesie wam pociechę, siłę i nadzieję na przyszłość. Niech ta święta tajemnica przypomni nam o wartościach miłości, miłosierdzia i przebaczenia, które Chrystus nauczał nas swoim życiem i krzyżem.

W tym wyjątkowym czasie, gdy spotykamy się jako wspólnota wokół ołtarza, z wdzięcznością i pokorą przyjmijmy dar zbawienia, jaki ofiaruje nam Chrystus swoim zmartwychwstaniem. Niech ta Eucharystia, która jest źródłem naszej wiary, umocni nasze serca i prowadzi nas ku wiecznemu życiu w obecności Boga.

Niech zmartwychwstały Pan obdarzy Was swoim błogosławieństwem, niechaj Wasze życie będzie pełne radości, pokoju i miłości.

Wesołego Alleluja!

Skip to content